Kort om Hafnor/Erichsen

Hafnor/Erichsen er en scenekunstnerduo stiftet i Oslo i 2019 etter at prosjektet Never AFK begynte å bli en realitet.

Duoen består av Marie Hafnor og Svend Erichsen, og knytter til seg andre kunstnere etter behov.

Hafnor/Erichsen arbeider med scenekunst i mange ulike sjangre, fra fortellerteater til Commedia dell’Arte og mer tverrkunstneriske og interdisiplinære uttrykk.

Lek med sjangre og virkemidler er en del av Hafnor/Erichsens produksjoner og et fremtidsrettet og eksperimentelt arbeide med video, scenografi, musikk og skuespillerstiler står sentralt i arbeidet.

Humor og alvor blandes for å gi publikum sterke og gode scenekunstopplevelser.

Marie Hafnor

Marie Hafnor

Skuespiller og produsent

Svend Erichsen

Svend Erichsen

Skuespiller og regissør