Kort om Hafnor/Erichsen

Hafnor/Erichsen er et scenekunstkompani stiftet i Oslo i 2019 etter at prosjektet Never AFK begynte å bli en realitet.

Kompaniet består av Marie Hafnor og Svend Erichsen, og knytter til seg andre kunstnere etter behov.

Hafnor/Erichsen arbeider med teater i mange ulike sjangre, fra fortellerteater til Commedia dell’Arte og mer performative stykker.

Lek med sjangre og virkemidler er en del av Hafnor/Erichsens produksjoner og et fremtidsrettet og eksperimentellt arbeide med video, scenografi, musikk og skuespillerstiler.

Kompaniet styrer etter et profesjonalitetsprinsipp der, hvis det lar seg gjøre, skal alle deler av produksjonene være utført av fagfolk.

Humor og alvor blandes for å gi publikum sterke og gode scenekunstopplevelser.